Solveig Jagd

 


Terapi kan være en hjælp i mange situationer .

F eks. når du pludselig oplever udfordringer og kriser i dit liv:

 • Sygdom og dødsfald
 • Angst og chok
 • Parforholdsproblemer
 • Usikkert selvværd / selvtillid
 • Rådvildhed og handlingslammelse
 • Manglende glæde ved livet
 • Depression og stress
Terapien kan hjælpe dig med at skabe overblik over din situation og med at rumme og bearbejde de svære følelser.

Det kan også være, at du altid har haft et svært liv, måske som følge af din opvækst og dine livsvilkår.

Terapien kan hjælpe dig med at

 • Forstå dig selv og dine reaktioner
 • Udforske dine muligheder og grænser
 • Udvikle bedre selvværd og selvtillid
 • Bearbejde vrede, sorg, angst og skyld
 • Bearbejde gamle chok og traumer
 • Tænke og handle anderledes, f.eks. i relation til andre mennesker
 • Acceptere dig selv og stå ved dig selv
 • Realisere personlige mål og drømme